buurtwerk t'Hope

BUURTWERK – t’Hope ip boane

T’Hope blijft actief zoeken naar mensen die geïsoleerd leven en moeilijker bereikt worden. Via vindplaatsgericht buurtwerk sporen we maatschappelijk kwetsbare mensen op.

We zijn actief in de Kattenstraat-Karnemelkstraat, De Spillebadbuurt en de Jonkerswijk in Beveren. We gaan voor een laagdrempelige aanpak waarbij de buurtwerker de straat op gaat en mensen ontmoet op de plaatsen waar zij elke dag vertoeven. De buurtwerker participeert aan hun leefwereld. Deze manier van werken vraagt respect en openheid tegenover de geldende waarden en normen.
Via deze aanklampende aanpak willen we contact verstevigen en vertrouwen versterken.
Op maat en vraag van de mensen die we op straat leren kennen willen we outreachende actie uitzetten.

Outreachend werken is in eerste instantie een manier om in contact te komen met de buurtbewoners en na te gaan welke ondersteuning gewenst is. De outreachende buurtwerker probeert de ondersteuning te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de buurtbewoners. Hij gaat samen met hen op zoek naar hulpbronnen binnen het eigen netwerk en in de buurt en zet samen met hen waar nodig stappen richting dienst-, hulp- en zorgverlening en het Roeselaarse beleid.