werking Jakedoe

GROEPSWERKING JaKedoe

Kinderwerking

De kinderwerking van JaKedoe is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze werking richt zich voornamelijk op sport, spel, ontmoeting en verhaal als basis voor de jeugdwerking. Twee maal per maand komen kinderen en jeugdwerkers samen voor een georganiseerde activiteit. Soms werken we zelf een aanbod uit. Soms nemen we in groep deel aan het reguliere aanbod. De jeugdwerker bouwt veilige bruggen.

Kamp

Als kers op de taart van een jaar werking organiseert JaKedoe voor zowel de kinder – als de jongerenwerking een zomerkamp. Dit kamp is tot de nok gevuld met activiteiten, plezier en uitdagingen. We bieden de kinderen de kans tot ontspanning in een vakantieperiode waarin dit niet altijd vanzelfsprekend is voor hen. Bij interesse: neem zeker contact op!

18+

Dagelijks komen we in aanraking met jongeren en jongvolwassenen die (noodgedwongen) op de drempel staan van het zelfstandig leven. Vaak gaat dit gepaard met het gemis aan vaardigheden om hun eigen leven vorm te geven. Ze worden geconfronteerd met hoge drempels op verschillende levensdomeinen (huisvestingsproblemen of dakloosheid, laaggeschoold zijn, werkloosheid, schoolachterstand, geen of beperkt sociaal netwerk)

In 18+ willen we via intensieve, individuele contacten een vertrouwensband opbouwen met hen. We creëren een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun verhalen, levenservaringen en hulpvragen. We gaan op een onvoorwaardelijke manier met de jongvolwassenen om. We zijn nabij en vertrekken vanuit hun leefwereld, keuzes en tempo. De jongvolwassenen nemen de regie zelf in handen. We zoeken samen naar oplossingen voor de uitdagingen waarvoor ze op dit moment in hun leven staan. Dit doen we in samenwerking met professionals en hun netwerk.

Naast individuele contacten, brengen de 18+ers samen via laagdrempelige onstspanningsactiviteiten. Het samenzijn versterkt een gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Ze ontmoeten. Deze (h)erkenning kan ervoor zorgen dat ze kracht halen uit elkaars verhalen en onderling tips en tricks delen.

Tijdens contacten met de jongvolwassenen detecteren we structurele drempels waar zij op botsen als ze hun leven proberen te organiseren. Deze ervaringskennis de maatschappelijke kwetsbaarheid van deze specifieke doelgroep willen we delen met hulpverlenings- en partnerorganisaties. Door een nauwe samenwerking met sociale partners en beleid willen we de kansen van jongvolwassenen op verschillende levensdomeinen vergroten.  We faciliteren de stem van de jongvolwassenen o op overleggen. Samen met de jongvolwassenen willen we de bredere samenleving sensibiliseren.

Jongerenwerking

De JaKedoe jongerenwerking is er voor alle jongeren tussen 12 en 18. Elke woensdagnamiddag is er een instuif. Het woord aan de jongeren. Zij bepalen het verloop van de middag. Soms hangen we in de zetel. Soms kiezen we sport of spel.

Tweewekelijks gaat een georganiseerde activiteit door op vrijdagavond. Hierbij gaat het zowel over groepsgerichte activiteiten als over het samen deelnemen aan het bestaande (culturele, sport of jeugd) aanbod. JaKedoe is de veilige startbasis om de bredere samenleving samen te ontdekken.

In de JaKedoe werking ligt de focus op ontmoeting en op welbevinden. Het is een plek voor jongeren om onder gelijken te zijn, om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren maar ook om even alle zorgen te kunnen vergeten en gewoon zichzelf te zijn.

Bakedoe

Met de BaKedoe van JaKedoe komen we naar jouw organisatie!

Onze mobiele jongerenwerking, in de vorm van een bakfiets, is er speciaal op voorzien om kinderen en jongeren te prikkelen. We komen graag naar je toe om jouw speeltijd of vrijetijdsmoment samen in te vullen. Op deze manier zorgen we ervoor dat jongeren een fijne speeltijd/moment beleven maar krijgen zij ook de kans om onze werking te leren kennen.

De jeugdwerker zorgt voor een aanbod op maat! Neem dus zeker contact op bij interesse.